Aanpak

Het aanschaffen van een exclusieve maatwerk-keuken gaat niet over een nacht ijs. Het was daarom van belang om eerst de aankoopmotivatie van de doelgroep te achterhalen. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de FCB-matrix (Het Foote Coone Bending Model). Dit model helpt bij het bepalen van een MarCom-aanpak door producten of diensten te categoriseren, om op die manier de aankoopmotivatie in kaart te brengen. Vervolgens hebben we aan de hand van deze uitkomsten mediaonderzoek verricht en een mediastrategie uitgewerkt – hiervoor raadpleegden wij de meest recente rapportages van het NMO (Nationaal Media Onderzoek). Met alle ingewonnen informatie konden wij vervolgens beschikbare media en middelen toetsen op basis van bereik, kosten en mate van vertegenwoordiging van de doelgroep.

Resultaat

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat printmedia zich goed leenden voor deze campagne, maar dat het woontijdschrift waarin zij adverteerden niet geschikt was vanwege een ondervertegenwoordiging van de doelgroep; er werd met de geselecteerde mediatitel te weinig mensen bereikt binnen de doelgroep (een lage selectiviteitsscore). Wij hebben daarom geadviseerd het inschakelen van printmedia te continueren, maar dan wel in een ander blad met een hogere mate van doelgroepvertegenwoordiging. Door de gezamenlijke inspanningen van het marketingteam van Velthuizen Keukens en de gewijzigde campagnestrategie, is dat jaar voor het eerst de jaardoelstelling voor deze tak gerealiseerd. De campagne is dan ook het jaar daarop voortgezet tot we in 2023 met een overkoepelende campagne voor Velthuizen Keukens aan de slag gingen.