Aanpak

Er werden meerdere concept-spreads uitgewerkt en voorgelegd met een duidelijke stijlonderbouwing. Alle input (content en visuals) werd door TOP Totaal verzameld en bij ons aangeleverd. Omdat wij te allen tijde konden schakelen met één projectverantwoordelijke verliep de samenwerking erg vlot en soepel.

Resultaat

Het nieuwe magazine is er goed ontvangen bij zowel de organisatie als de ontvangers. Het magazine wordt ingezet om geïnteresseerden van alle nodige informatie over TOP te voorzien en is aan te vragen via hun website.